“Od velikih reči kojima se ljudi služe, reč vaspitanje je od najvećeg dometa.”  Hans Kristijan Andersen

“Čovek dokazuje da je dobro vaspitan i onda, kada je u konfliktu sa nevaspitanim čovekom.” Anatol Frans

“Što nisi objasnio rečima, nećeš ni štapom.”  Tatarske izreke

“Dete ide svesno za tim da se odvoji od odraslih i da se osamostali i razvije kao slobodna ličnost. Naše vaspitanje treba da pomogne detetu u tome.” Marija Montesori

“Svaki čovek treba da vaspitava sam sebe do poslednjeg daha.” Dazelio

“Prava reč koja dira u srce ima jače dejstvo nego batina.” Talmud

“Ne traži glasa od ribe, niti vrline od nevaspitanog čoveka.” Mestrije Plutarh

“Vaspitanje je stvar porodice; ono u njoj počinje, pa se većinom u njoj i svršava.” Johan Fridrih Herbart

“Vaspitanjem se razvijaju sve unutrašnje sile čovečanske prirode, da se od deteta obrazuje istinski čovek.” Johan Hajnrih Pestaloci

“Nemoguće je decu pravilno vaspitavati ako oni koji ih okružuju nisu dobro vaspitani.” Robert Oven

“Mlada je duša podobna mekom vosku, u kakav je kalup staviš, takvog čoveka od nje dobiješ.” Dositej Obradović

„Naša deca – to je naša starost. Pravilan odgoj je naša srećna starost; loš odgoj je naša buduća nesreća, naše suze, naša krivica pred drugim ljudima, pred čitavom zemljom.“ Marija Montesori

“Porodično vaspitanje najbolje se prihvata od roditelja. Oni nemaju nikakvog drugog razloga da vaspitavaju svoju decu, do da im pomognu da budu što sposobniji za rešavanje životnih problema.” Isidora Sekulić

Write A Comment