Kada sam prvi put ozbiljno počela da razmišljam o sopstvu (a naročito o potencijalno novom) doživela sam put promene veoma dugačkim. Napornim. Teškim. Nimalo dosadnim.

Taj bi se fenomen mogao ilustrovati krivom koja pokazuje gore levo “stare stavove”, u sredini gde krizira i pada “haos, otpor, sumnje, teškoće, ali i ideje, greške, rad” i ponovno njeno podizanje “novim stavovima”. 

Ljudima je mnogo lakše da kukaju nad svojim “tako mi je zapisano”, nego da pomisle o promeni. Čitaj: Pomisle.

U vreme kada sam počinjala “pomišljati” u smeru menjanja, bila sam u najmanju ruku nedovoljno podstaknuta, premalo načitana o ovoj temi, bez prave podrške i sa količinski zavidnim neprijatnim emocijama.

Osećala sam da je nešto pogrešno, da zapinje i kvari.

Tada shvatam da život nikada ne može biti dosadan! Ako nemaš šta da radiš, radi na sebi – tu uvek ima posla!

Ova rečenica zvuči tako dobro. Ali kako, pitala sam se?

Ne izvan sebe. Postepeno. Korak po korak. Ništa ne cveta cele godine. Neophodni sastojci: trud i strpljenje. Obično začinjeno sumnjom, ali zavisi u kojoj meri.

I tako sam krenula u jedno novo upoznavanje sebe. Prvobitnim prepoznavanjem svojih osećanja i prihvatanjem trenutne sebe. Kao u filmu Inside out (snimljenom par godina kasnije), gde Rajli ima više sfera svog uma, tako sam pokušavala da prodrem u raznovrsnost sopstvenog.

Lutala, čeprkala, rušila, gradila, podizala, smišljala. Usputno, neopterećujuće. Ali tako poželjno i pomažuće.

Kada osetite prve plodove svog rada, onda vas retko ko može zaustaviti. “Plodovi” su počeli da dolaze sa mnogo grešaka i ispravki. Negativna iskustva i generalno iskustva mogu biti pouzdani pomagači. Koliko sam puta bila zahvalna za loše iskustvo! Kada promeniš ugao gledanja, stvar koju gledaš se promeni i ide ti u korist.

Promene su zakon života. Ljudi protraće življenje rečenicama “Ja sam takav i kraj” ili “Ne mogu se menjati, niko nije savršen”. Život se sastoji iz neprestanog kreiranja sebe. Nadograđivanja i zamene starih delova novim. Slično pokvarenom kućnom aparatu. Ili menjaš deo ili dođe potpuno novi (aparat/tvoj neko)…

Write A Comment