Društvo mrtvih pesnika je američki film iz 1989. godine u režiji Pitera Vira. O kapetane! Moj kapetane! – čuvene rečenice kojom su se učenici obraćali Džonu Kitingu, profesoru književnosti, obeležile su kako film, kao i maestralnog Robina Vilijamsa.

Velton je ugledna škola na kojoj se školuju isključivo mladići, a stroga pravila koja vladaju poremetiće profesor Džon Kiting snagom engleske književnosti i inspirativnim časovima koje drži na krajnje neuobičajen način.

Film prikazuje kako se nastava može realizovati na inovativan način interesujući učenike za čitanje poezije. U moru krutih i dosadnih predavanja, Robin Vilijams u ulozi profesora, mladićima daje jedan novi smisao življenja, učenja i pogleda na svet. Moraju videti šta bi to hteli da menjaju i kako je to moguće promeniti prateći svoje snove, a poezija im pomaže da reše razne probleme sa kojima se susreću ovi tinejdžeri željni razumevanja.

Postupci kojima Kiting objašnjava učenicima suštinu poezije je upravo suprotnost tradicionalnoj nastavi gde se većina stvari uči napamet dok učenici reprodukuju, sede u klupama i slušaju, govoreći im:

Bez obzira šta vam drugi kažu, reči i ideje mogu promeniti svet.

Carpe diem! Seize the day! Ili… Iskoristi dan!

Write A Comment