Deca su prirodno empatična. To uočavamo još od najranijeg doba kada tuđa beba krene da plače i Vaša se uznemiri ili počne da plače. Ona u tom periodu ne pravi razlike između sebe i drugih i samim tim saučestvuje jačim intenzitetom. 

Posle prve godine deca, uočavajući razlike između sebe i drugih, pokušavaju da umire dete pored sebe tako što mu npr. daju svoju omiljenu igračku.

Jedna je dvogodišnja devojčica udarila trogodišnjeg dečaka, otimajući se za igračku. Dečak je počeo da plače, a devojčica mu je brzo prišla i izvinula se, blago ga dodirujući i plačući sa njim. Da stvar bude interesantnija, devojčica mu je ponavljala: “Izvini, Davide, nisam namerno”, a dečak je plakao i dalje, ali više ne zbog udarca, već što ona plače, saosećajno govoreći: “Nisi namerno, Kejti, nisi namerno.” Sada je David prešao u ulogu onoga koji pokazuje empatiju. Nakon toga su se brzo zagrlili. 

Ovo je sjajan primer jednog vrlo empatičnog para dece (iako su brat i sestra). Mada se empatija obično pripisuje devojčicama (jer se dečacima šalje poruka: “Ne smeš da plačeš, ti si muško”), postoje, na sreću, ovako divni primeri i empatičnosti dečaka.

Najraniji uzrast je odličan za učenje emocionalnih veština, naročito empatije. Pomaganje drugima je, za početak, dobar uvod u empatiju. Primera za pomaganje je mnogo, a može se odvijati i u Vašem domu.

Jednostavni poslovi poput dodavanja stvari, postavljanja stola i sl. učiće trogodišnjake da je pomaganje drugima dobro delo, a ne put za dobijanje čokolade kao nagrade.

Hranjenje životinja na ulici, poklanjanje hrane smrznutom beskućniku ili drugi vid dobrotvornih aktivnosti, značiće Vašem detetu pri formiranju pojma saosećanja, stavljanja u perspektivu drugog živog bića, kao i pri prepoznavanju tuđih osećanja.

To ne znači da je empatija sažaljenje. Ili ljubaznost koja se nalaže kako nas “ne bi grizla savest”. Nikako.

Empatija je izbor i povezanost sa drugim ljudima obuvajući na kratko njihove cipele. Iako, moguće da žuljaju.

Pogledajte kratak, ali interesantan video koji objašnjava empatiju:

Write A Comment