Šampioni slobode je američki film iz 2007. godine u režiji Ričarda Lagravensa. Iako će na prvi pogled možda delovati kao još jedan u nizu tinejdžerskih besmislenih filmova, ipak nije. Mlada učiteljica se susreće sa naizgled nerešivim odnosima u učionici i iako je entuzijastična, nema baš podršku od drugih kolega. Sukobi na rasnoj osnovi, nezainteresovani delikventi i otežan rad sa njima inspirisaće mladu učiteljicu da izgradi samostalni pristup sa svojim odeljenjem. Koliko je važan pristup nastavnika, odlično se prikazuje kroz dva sata ove drame.

Write A Comment