Jedan mesec pripremanja. Treninzi znakovnog jezika za nekolicinu ljudi. Turska i jedan gluvonemi momak kome je priređeno dirljivo iznenađenje. Komunikacija sa prolaznicima kakvu do sada nije imao. I sestra koja je sve vreme sa njim…

Write A Comment