Jedno od potencijalnih problema sa kojim se nosimo u toku svog života jeste slika o sebi, tačnije osećaj udobnosti u sopstvenoj koži. Pedeset ljudi; jedno pitanje; različiti odgovori. Odrasli i deca. Pogledajte i zapitajte se: Da li deca vide sve ni u čemu, a odrasli ništa u svemu?!

Write A Comment