Mediji, u svakodnevici čoveka zauzimaju značajno prisustvo. Neizbežno smo poplavljeni masovnim informacijama koje nam stižu u vidu televizijskog programa, sveznajućeg Google-a ili pak listanja štampe. A šta kada preterano postaju deo dečjeg dana?

Većina ljudi u današnje vreme okrenuta je novim tehnologijama svakodnevno. Živimo u informatičkom društvu. U redu je da pratimo aktuelna dešavanja. U redu je što nam je Google postao glavni izvor informacija mnogih korisnih stvari. U redu je kada u novinama čitamo sadržaje vezane za kulturu, obrazovanje, kulturna dešavanja u gradu u kom živimo… Ali… šta kada se preteruje sa masovnim medijima? Šta kada deca u predškolskom uzrastu dan realizuju ispred TV-a, računara?

Prezauzetost roditelja poslom, odsustvo od kuće većim delom dana, povratak sa posla pa brojne obaveze u samom domaćinstvu, često roditelje dovode u situaciju da idu linijom manjeg otpora: dete je pred računarom ili TV-om, dok roditelj mirno obavlja svoje kućne obaveze. Rezultat: Dete koje svet spoznaje kroz ekran, koje se ne kreće, ne igra i ne socijalizuje dovoljno.

Mediji, najvećim delom dominirajući internet, pruža kako odraslima, tako i deci, mnoštvo prednosti. Mališani nauče mnogo stvari, informisaniji su, imaju mogućnost lakšeg učenja stranog jezika spontano (kroz crtane filmove, dečije pesmice), lakše pamte audio-vizuelne sadržaje… Problem nastaje u dva slučaja: kada se vremenski pretera u korišćenju ili kada dete gleda sadržaje neprimerene njegovom uzrastu.

Dete predškolskog uzrasta u stanju je da provede pred ekranom i po više sati dnevno, što nikako nije dobro za više stvari: govorno-jezički razvoj, širenje vokabulara, socijalizacije, kretanja… Uporedo sa tim javlja se i problem gledanja neprimerenih sadržaja (pesama, praćenja ličnosti sa estrade, učesnika raznih emisija) koje mogu dovesti do oponašanja istih osoba koje nam mediji svakodnevno serviraju.

Mediji jesu značajan faktor socijalizacije, ali ne i najvažniji. Na prvom mestu su porodica, vrtić, škola, a zatim postepeno i vršnjaci. Od vas, roditelja, zavisi koliko će dete provesti dnevno vremena na računaru ili ispred TV-a. Postoji mnogo načina da se kvalitetno organizuje dečje dnevno vreme: odvojite jedan deo dana na igru sa vašim detetom ili mu dopustite da samostalno osmisli neku igru, budite onaj koji usmerava, ne onaj koji daje instrukcije; izađite do obližnjeg parka sa njim i uživajte u prirodi; pustite dete da se snađe u društvu njegovih vršnjaka na igralištu; angažujte ga vam pomogne u obavljanju lakših kućnih poslova (dovoljno će biti da obriše poneki pribor za jelo i smesti ga u odgovarajuću fioku ili da samostalno pospremi svoju sobu); isključite TV i računar i čitajte mu ili pričajte priče; igrajte društene igre prilagođene njegovom uzrastu. Na taj način ćete provesti više vremena sa svojim detetom, a i dete će ga kvalitetnije utrošiti.

Dopustite detetu da gleda televizijske sadržaje u razumnoj meri (ne više od 2h dnevno) i one koji su prilagođeni njegovom uzrastu, poput edukativnih emisija, crtanih filmova bez nasilja i vike, emisija za decu. Budite osvešćeni, jer, u pitanju je dobrobit vaše dece. I ne zaboravite da sopstvenim ponašanjem detetu dajete najbolji primer.

Write A Comment