Šta je holokaust, saznali smo kroz razne filmove, dokumentarce, istoriju i sopstvena zamišljanja nezamislivih stravičnih stradanja Jevreja. 

Nemački industrijalac, Oskar Šindler, tokom Drugog Svetskog rata spasio je oko 1100 Jevreja. Film Šindlerova lista je film Stivena Spilberga iz 1993. godine. Ova fantastična priča uveriće nas da ratovi mogu poslužiti radi otkrivanja dobrih ljudi; da u svetu prevelikog zla postoji i druga strana; da se u nevolji prepoznaje čovek.

Upečatljivost filmskog ostvarenja obojena je jednom, ali snažnom porukom:

Ne dozvolite zlu oko vas da probudi zlo u vama. Patrijarh Pavle

Write A Comment